Statped webinar

Video veiledninger

play_circle_outlineFra opptak play_circle_outlineLive webinar play_circle_outlineRegistrering i Fabris

Tekstversjon

Webinar fra opptak.

For å bruke webinarløsningen må jeg logge inn i høyre hjørnet på hovedmenyen. Her bruker jeg Office 365 pålogging. For å ha et webinar fra opptak må du ha et opptak som er lastet opp på Youtube eller som finnes på Rec.vc eller Vimeo. I dette tilfellet skal jeg bruke Youtube som et eksempel. Så hvis jeg går inn på videoen på Youtube og trykker på del, kan jeg bruke lenken her, eller aller best, gå inn på bygg-inn og kopier koden som ligger der. Deretter går jeg tilbake til webinarløsningen og trykker på «Opprett nytt». Her trykker jeg på Start for å gå igjennom veilederen for å opprette et nytt webinar. Jeg velger da at jeg skal ha et webinar fra opptak. Trykker på så på neste. Lager en beskrivende tittel og en beskrivelse. Går så videre til et felt hvor jeg limer bygg-inn koden eller lenken til opptaket. Dette kunne også være Vimeo bygg-inn kode eller lenke til rec.vc. Men i dette tilfellet så bruker jeg Youtube. Trykker igjen på Neste, og velger dato og tidspunkt for når det skal starte. Så velger jeg at det skal vare i en time. Så trykker jeg på neste. Tegnspråktolk. Her kan jeg legge inn et opptak av tolken hvis jeg har det. Det har jeg ikke nå, så jeg trykker jeg neste. Her kan jeg velge at webinaret skal ha en chat funksjon. Hvis du ønsker å moderere chatten og ha spørreundersøkelse i webinaret, så tar man kontakt med Servicetorget på e-post. Dette er litt mer avansert, og da er det lurt å trene litt først. Men ta kontakt med Servicetorget hvis dette er aktuelt. Så trykker jeg på neste. Velger deretter å lagre webinaret. Da kommer det opp en dialogboks. Hvis jeg velger her å trykke på knappen «Gå til webinar» Så vil jeg se at det er litt i underkant av en time til webinaret starter. Hvis jeg går tilbake igjen, kan jeg velge noe som heter «Forhåndsvisning». Da kan jeg se en forhåndsvisning som kun er tilgjengelig for oss i Statped. Her ser du at opptaket ligger på venstre side, mens chatten på høyre hånd. Hvis jeg lukker og går tilbake igjen, så har jeg muligheten til å lukke dialogboksen og redigere og lagre webinaret på nytt. Jeg kan også velge fra hovedmenyen å gå til «Mine webinarer» for å se en tabelloversikt over mine webinarer oppe til høyre. Da ser jeg også her at jeg kan velge å se det, forhåndsvisning, redigere, slette det eller kopiere lenke til webinaret, som jeg for eksempel dele på en epost til andre. Her er det også en webinar ID tilknyttet hvert webinar helt til venstre i tabellen, som jeg kan bruke senere til å knytte webinaret til et Fabris kurs. Dette skal vi se på senere.

Live webinar.

For å opprette og avholde et direktesendt, eller LIVE webinar, som vi kaller det, så oppretter man dette ved å trykke på den samme knappen som jeg brukte når jeg opprette et webinar fra opptak. Trykker da på «Opprett nytt» i hovedmenyen, for å komme inn til veilederen på nytt, og trykker «Start». Velger nå å la radioknappen stå på LIVE denne gang. Trykker neste, og skriver inn en tittel og beskrivelse. Det som er veldig viktig er å velge hvilket webinarrom som man skal avholde det fra. Da er det rommene i nedtrekklisten som gjelder, og som viser hvor det er mulig å avholde et webinar i fra. Det aller viktigste å gjøre når man skal avholde et webinar LIVE, er å booke rommet du skal bruke i Outlook først, slik at dette ikke blir tatt av noen andre på aktuelt tidspunkt. Her velger jeg videomøterommet i Kristiansand. Velger også et tidspunkt. Her får du en påminnelse om å booke rommet i Outlook først, som jeg nevnte i sted. Jeg velger så en dato og tidspunkt, samt hvor lenge det skal vare. Hvis det er noen andre som skal holde et webinar i samme periode i det samme rommet, så vil du få beskjed om dette. Trykker så neste. Her har man mulighet til å velge ha et eget tolkevindu. Da må du avtale dette med en tegnspråktolk. Dvs. Når du avholder webinaret, så kan de som har behov for tegnspråktolkning, velge å se et eget vindu av tolket i et eget vindu. Da blir dette valgfritt for deltakeren, om de vil se tolken eller ikke. Dette må som nevnt, avtales på forhånd med en tolk. I dette tilfellet, velger jeg ikke å ha tolkevindu. Trykker neste, og velger å ha chat. Trykker neste, og lagrer webinaret. Da blir det opprettet. Nå jeg går til webinaret kan jeg se at det starter om en time. Hvis jeg ser på forhåndsvisningen, kan jeg se hvor direktesendingen, eller strømmen som det heter, kommer på venstre hand, men jeg kan tidligst se denne 10 min før webinaret starter i forhåndsvisningen. På høyre hånd kommer chatten som i sted. Når man starter et webinar i videomøterommet, så går man inn i rommet, og trykker på knappen «Webinar», etterfulgt av knappen «Start webinar» på Cisco panelet. Da er man faktisk i gang. Deltakerne av webinarer vil da se sendingen til venstre i webinaret med en liten forsinkelse. Husk å stoppe webinaret når du er ferdig. Vent gjerne 30 sekunder etter at du er ferdig før du slår av.

Registrering i Fabris.

Hvis et webinar er del av en tjeneste, så skal dette registreres i Fabris. Dette gjør man på følgende måte. Man bemerker seg Webinar ID som står øverst når du har opprettet et webinar, eller trykker på «Mine webinarer» på hovedmenyen og ser ID’en i venstre kolonne i tabellvisningen. Husk eller kopier ID- tallet. Så går du inn på Fabris og velger «Kurs» fra hovedmenyen. Trykker så på plusskappen for å registrere et nytt kurs. Velger i dette tilfellet at dette skal i kurskalenderen, at det skal være påmelding via internett, samt at dette er et hel-digitalt kurs. Og viktig, å velge at den digitale kursformen er et webinar. Da kommer det opp en tekstboks hvor du kan skrive inn ID- tallet til webinaret. Gå videre. Da kommer du på kursregistreringssiden som vanlig. Men hvis du ser, så er tittelen nå forhåndsutfylt med webinartittelen som du lagde tidligere. Hvis du skroller litt lengre ned på siden til overskriften «Webinar info», så vil du her kunne se mer informasjon om webinaret som er tilknyttet. Hvis webinaret er opprettet i veilederen etter at et kurs er registret i Fabris, kan du likevel knytte webinaret til kurset. Da skriver du bare inn ID- tallet på webinaret i tekstboksen her, og trykker på «Hent webinar». Eventuelt kan du kontakte kursadministrator for å gjøre dette for deg hvis kurset allerede er aktivt.